ski

WEGAME ER SKI-LEVERANDØR

Vi er godkendt af SKI, Staten og Kommunernes Indkøbs Service, som leverandør indenfor Kommunikation, web - og reklame m.v.

Brug af en godkendt SKI-leverandør gør det væsentligt nemmere og billigere for jer, at få løst en række opgaver. I kan som offentlig myndighed bl.a. undgå påkrævede dyre og besværlige udbudsrunder.

I praksis betyder aftalen at I kan få løst hovedparten af jeres kommunikationsopgaver direkte hos Wegame. Vi er formelt godkendt som leverandør inden for:

  • PR - og Kommunikationsydelser
  • Reklamebureauydelser
  • Visuel kommunikation og identitet

HVAD ER SKI
SKI er Statens og Kommunernes Indkøbs Service. SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlige sektor. Udbuddene udmønter sig i attraktive rammeaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb.

SKI HAR VÆRET I UDBUD FOR DIG
Når du bruger en SKI-aftale, behøver din organisation ikke selv at gennemføre et udbud. Det er allerede sket, idet alle SKI´s aftaler er etableret i overensstemmelse med de EU-direktiver, der gælder for offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser.

ANDRE FORDELE VED AT BRUGE SKI LEVERANDØRER

  • Når man køber ind ved brug af rammeaftaler, er man ude over problemet med udbud og udbudsgrænser - fordi rammeaftaler jo allerede HAR været i udbud.
  • Med SKI rammeaftaler kan det offentlige dermed hurtigere påbegynde projekter uden fx at skulle igennem ressourcekrævende EU-udbudsrunder.
  • SKI-aftalen sikrer, at samarbejde sker under trygge vilkår, og at de valgte leverandører lever op til en lang række krav inden for kvalitet, levering, sociale klausuler samt øvrige forretningsvilkår.
  • Mulighed for længerevarende og tætte samarbejder uden risiko for, at leverandøren bliver inhabil.

KONTAKT
For yderligere information kontakt Kristian Rix (partner) på +45 33 32 00 33 eller rix@wegame.dk